OM UDDEVALLA CONVENTION BUREAU

Vi hjälper dig

Uddevalla Convention Bureau är en del av kommunens avdelning för Hållbar tillväxt och jobbar främst för att stötta personer lokalt som vill och ser fördelarna med att en kongress eller ett möte inom den verksamhet eller organisation de sitter med i förläggs i Uddevalla kommun.

Vi ger dig information och rådgivning om Uddevalla, både när du ska sälja in arrangemanget och när det är dags för planering av alla praktiska frågor. Vi hjälper dig t.ex. med rådgivning om lämpliga hotell och konferenslokaler.

Vi ger också förslag på sociala program och förmedlar kontakter till professionella kongressarrangörer som kan ta hand om allt det praktiska. Uddevalla Convention Bureau är en neutral part och stödet från oss i din mötesplanering är kostnadsfritt.