Tjänster

Vad gör en Convention Bureau?

  • Utformar anbud och formella ansökningen om ett möte/kongress
  • Arrangerar visningsresor (site inspection)
  • Tar fram förslag på sociala program och kringaktiviteter
  • Preliminärbokar boende och lokaler
  • Bistår och stöttar i kontakten med kommun, region och näringsliv
  • Föreslår mötesarrangörer (PCO), som hjälper till med genomförandet