vision

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän, Liv, Lust och läge ger livskvalitet


Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans stimulerar utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.
Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan.
Läge – Uddevalla är en del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.